AMITIKIA
Inscrita en el Registre Mercantil de Girona en el Volum 2890, Foli 64, Full GI-53352 CIF 77910134A i amb domicili social al carrer Baldiri Reixach número 309, 17820 Banyoles – Girona, te tots els drets del lloc web i el seu contingut gràfic i textual reservats, segons la legislació espanyola i internacional sobre els drets d’autor i la propietat intel·lectual.

Dades personals
De manera general, es pot visitar el nostre lloc d’Internet sense comunicar la seva identitat ni subministrar les seves dades personals. No obstant això, de vegades podem sol·licitar informacions. Per exemple, per a realitzar una comanda, establir una comunicació o abonar-se a una oferta. Si us plau, ompli aquestes dades per concloure una transacció o subministrar un millor servei.

Condicions generals

Condicions particulars